عضو مسلکی کمیته تجارتی ولایت( بدخشان، تخار، نورستان، هرات، بغلان، بامیان، ننگرهار،کندهار،میدان وردک، زابل و بادغیس)

  وزارت عدلیه بتعداد (۱۲بست) رتبه  چهارم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی […]

بیشتر بخوانید

عضو مسلکی کمیته املاکی

  وزارت عدلیه بتعداد (یک بست) رتبه  چهارم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های […]

بیشتر بخوانید

عضو مسلکی کمیته تجارتی

  وزارت عدلیه بتعداد (یک بست) رتبه  چهارم  وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های […]

بیشتر بخوانید