ریاست مسلکی امور بیمه ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می مجدد سپارد. علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند […]

بیشتر بخوانید