۶۱۸ داوطلب برای ۳۴ بست خدمات ملکی ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان رقابت کردند

امتحانات استخدامی کامپیوتری برای ۳۴ بست خدمات ملکی ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در مرکز امتحانات شهید محمدموسی شفیق (ننگرهار) راه‌اندازی شد. امتحانات کامپیوتری […]

بیشتر بخوانید

انستیتوت خدمات ملکی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تفاهم‌نامۀ همکاری‌های علمی پژوهشی امضاء کردند

تفاهم‌نامۀ‌ همکاری‌های علمی و پژوهشی میان انستیتوت خدمات ملکی و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به امضاء رسید. هدف از این تفاهم‌نامه، طرح و اجرای تحقیقات […]

بیشتر بخوانید

کارگاه‌های آموزشی به منظور رشد حرفه‌ای کارکنان ریاست اطلاعات و ارتباط عامۀ کمیسیون راه‌اندازی شد

سه کارگاه آموزشی به منظور ظرفیت‌سازی و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی کارکنان ریاست اطلاعات، ارتباط عامه و سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات […]

بیشتر بخوانید