کمیسیون برای تدوین سند برنامه‌ریزی استراتژیک پنج‌ساله‌اش جلسات مشورتی برگزار کرد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای تدوین درست برنامه‌ریزی استراتژیک پنج‌ساله‌‌اش از مسؤولان پالیسی‌ساز اداره‌های دولت، رسانه‌ها، نهادهای جامعۀ مدنی و دیگر ذی‌نفعان […]

بیشتر بخوانید