آگهی

به واجدان شرایط بست‌های معلمان ولایت کابل که کارت‌های ورود به امتحان جمعی را دریافت می‌کنند رسانیده می‌شود که برای ثبت اطلاعات بایومتریک‌، به روزهای […]

بیشتر بخوانید

آگهی

۲۲۰ بست مرکزی مقطع ورودی وزارت مالیه (بست‌های پنج و شش) به رقابت آزاد گذاشته می‌شود. متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از […]

بیشتر بخوانید