آگهی: زمان‌بندی بایومتریک و امتحان جمعی نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت فاریاب

نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت فاریاب، بر اساس برنامه‌ریزی زیر، مراجعه کنند: ثبت اطلاعات بایومتریک واجدان شرایط بست‌های معلمان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه […]

بیشتر بخوانید