تشخیص کارکنان شایسته برای دریافت مدال و بورسیه به مناسبت صدسالگی استرداد استقلال

به مناسبت صدسالگی استرداد استقلال کشور، کارکنان شایستۀ اداره‌های دولت با اهدای مدال و بورسیه‌های آموزشی تقدیر می‌شوند. ادارات به منظور معرفی نامزدان‌شان می‌توانند طرزالعمل، […]

بیشتر بخوانید