آگهی امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت کابل

از همه داوطلبانی که مرحلۀ ثبت اطلاعات بایومتریک را گذرانده و کارت‌های ورود به امتحان را دریافت کرده‌اند، خواهشمندیم تا بر بنیاد تقسیم‌اوقات زیر،برای شرکت در امتحان حاضر شوند: دور سوم: پنج‌شنبه، ۱۱ اسد، ۰۷:۰۰ صبح دور چهارم: […]

بیشتر بخوانید