امتحانات کامپیوتری حذف نشده است؛ در سال روان نُه مرکز جدید امتحانات ایجاد می‌شود

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال روان، به منظور تأمین هر چه بهتر شفافیت در پروسه‌های استخدامی، نُه مرکز جدید امتحانات کامپیوتری را در نُه ولایت کشور ایجاد می‌کند.

در حال حاضر، از دو مرکز امتحانات کامپیوتری در کابل و ۱۲ مرکز امتحانات کامپیوتری دیگر در ۱۲ ولایت، برای استخدام بست‌های خدمات ملکی استفاده می‌شود. بدین ترتیب تا پایان سال تعداد این مراکز به ۲۱ مرکز می‌رسد.

شهروندان کشور همواره با ارائۀ دیدگاه‌ها و پیشنهادهای‌شان از سیستم استخدام الکترونیک، مخصوصاً راه‌اندازی امتحانات کامپیوتری برای بست‌های سه و چهار خدمات ملکی، استقبال کرده‌اند. حفظ و استمرار این دست‌آورد، بدون پشتی‌بانی شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عنوان یک نهاد پاسخگو، ضمن این‌که از حمایت بی‌دریغ شهروندان صمیمانه قدردانی می‌کند، نکات‌ زیر را در رابطه به پروسۀ امتحانات کامپیوتری لازم به یادآوری می‌داند:

کمیسیون بعد از دریافت نظریات وزارت‌ها و ادارات دولتی ـ در سطح مرکز و ولایات ـ در خصوص استخدام بست‌های سوم و چهارم خدمات ملکی، طرزالعمل تعیینات بست‌های سوم و چهارم را با ایزاد ضمیمۀ شماره (۳) مورخ ۷ ثور سال ۱۴۰۰ تعدیل کرد. تعدیل طرزالعمل به هیچ عنوان به معنای حذف امتحانات الکترونیکی نیست.

دیدگاه برخی از وزارت‌ها و ادارات دولتی این بود که ظرفیت کاندیدها در بعضی از بست‌های مسلکی، مثل لابرانت‌ها، انجنیران ساختمانی، متخصصان تکنالوژی معلوماتی و… باید به صورت عملی ارزیابی گردد. از سوی دیگر، به دلیل مشکلات امنیتی و دوری راه، یک شمار از کاندیدان ولایات نمی‌توانستند به ولایات هم‌جوارشان که در آن‌جا مراکز امتحانات الکترونیکی ایجاد گردیده است سفر نمایند و از این بابت شکایت داشتند.

بنا بر این، کمیسیون به منظور جلوگیری از خالی ماندن بست‌ها چنین تصمیم گرفت:

۱- استخدام بست‌های ۳ و ۴ مسلکی شامل داکتران، متخصصان تکنالوژی معلوماتی، انجنیران ساختمانی و غیره، در ولایت‌های که «دارای مراکز امتحان الکترونیکی» می‌باشد، بدون استفاده از مراکز امتحانات الکترونیکی صورت می‌گیرد. شفافیت این پروسه‌ها از طریق حضور نمایندگان جامعه مدنی و رسانه‌ها تأمین می‌شود. هم‌چنان، نشر فهرست متقاضیان، نشر فهرست واجدین شرایط (فهرست کوتاه) و اعلان نتایج امتحان از طریق وسایل ممکن، صورت می‌گیرد.

در صورتی که وزارت‌ها و ادارات دولتی تقاضای استفاده از مراکز امتحانات الکترونیکی را جهت استخدام در سایر بست‌های مسلکی خویش داشته باشند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امتحان استخدامی کامپیوتری را تسهیل می‌کند. به استثنای بست‌های مسلکی مشخص شده، تمامی بست‌های دیگر تنها از طریق امتحانات الکترونیکی برگزار می‌شود.

۲- امتحان استخدامی بست‌های ۳ و ۴ ولایت‌های که «فاقد مراکز امتحان الکترونیکی» می‌باشد و کاندیدان آن به دلیل نبود امکانات سفر به ولایات هم‌جوار، مشکلات امنیتی و دوری راه با مشکل روبرو هستند؛ بدون استفاده از مراکز امتحانات الکترونیکی، با رعایت شرایط تأمین‌کنندۀ شفافیت که در بند اول تذکر رفته، صورت می‌گیرد.

لیست این ولایات که از لحاظ فاصله راه و معاذیر امنیتی رسیدن به مراکز امتحانات الکترونیکی ولایات همجوار مشکل است، به ولایات ابلاغ گردیده و نشر می‌شود. از آنجائیکه به اساس ماده نُه فقره (۳) قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام بست‌های ۳ و ۴ از صلاحیت‌های مستقیم وزارتخانه‌ها و ادارات است، کمیسیون مسؤلیت نظارت و تأمین تسهیلات که به شفافیت و کیفیت استخدام کمک کند، را دارد.

یک بار دیگر، به تمام شهروندان اطمینان داده می‌شود که تعدیل وارد شده در طرزالعمل تعیینات، به هیچ عنوان به معنای حذف نظام امتحانات الکترونیکی نیست. این شیوۀ امتحان، به جز از استثنائات جزئی، به حالت قبلی می‌ماند.