در بخش‌های زیر تصرف طالبان، ساختمان‌های اداری ویران و تجهیزات آن‌ها به غارت رفته است

گزارشی از بررسی وضعیت خدمات عامه در مناطق زیر تصرف طالبان

طالبان با تصرف ساختمان‌های دولتی در ۲۹ ولایت کشور،  ۲۶۰ ساختمان اداری را ویران و یا هم به آتش کشیده‌اند. هم‌چنان تجهیزات و امکانات ساختمان‌های اداری در ۱۴۹ ولسوالی کشور پس از تصرف این گروه، به غارت رفته است.

به همین‌گونه، بررسی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان می‌دهد که عرضۀ خدمات اساسی دولتی در بخش‌های زیر تصرف طالبان متوقف شده و شمار زیادی از کارکنان خدمات عامه به گونه‌ای متضرر و یا از مناطق‌شان به مراکز ولایات بی‌جا شده‌اند.

در مناطق و ولسوالی‌هایی که به تصرف طالبان درآمده است بیش‌تر از ۱۳ میلیون تن زندگی می‌کنند که در حال حاضر از خدمات عامه، بی‌بهره هستند. صدها پروژۀ انکشافی مثل بازسازی شبکه‌های آب‌رسانی، سرک‌سازی، دیوارهای استنادی، اعمار مکاتب، پل‌سازی، حفر چاه‌ها، اعمار شفاخانه‌ها، اعمار ورزش‌گاه‌‌ها، اعمار سردخانه‌ها و دیگر پروژه‌ها در این مناطق، تعطیل شده‌اند. به گونۀ نمونه، تنها در ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان در ولایت تخار، ۱۱۲ پروژۀ انکشافی که برای سال روان برنامه‌ریزی شده بود، هم اکنون کاملاً متوقف شده است.

با به تصرف درآمدن ولسوالی‌ها از سوی طالبان، بیش‌تر از ۵۰ هزار کارکن خدمات ملکی در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و نمی‌توانند به وظایف‌شان حاضر شوند. از میان این شمار کارکنان، نزدیک به چهار هزار تن آنان متضرر شده و به خاطر وضعیت بد امنیتی و تهدیدات بلند، از مناطق‌شان به مراکز ولایات بی‌جا شده‌اند. موارد معدودی از اسارت، تهدید و لت‌وکوب کارکنان خدمات عامه از سوی طالبان در برخی از ولسوالی‌ها نیز گزارش شده است. یک کارمند خدمات ملکی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان می‌گوید: «از روز پنجم سرطان که طالبان این ولسوالی را تصرف کردند، من خانه‌نشین هستم و در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برم.» سه تن از کارکنان خدمات عامه در یکی از ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان در ولایت ارزگان ناپدید هستند. دو تن از کارکنان خدمات ملکی در ولایت نورستان و یک تن از کارکنان خدمات ملکی در ولایت لغمان از سوی طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته‌اند. یک مأمور خدمات ملکی در ولسوالی لاش‌‌وجوین ولایت فراه به اسارت طالبان درآمده است. مواردی از آزار و اذیت کارکنان بازنشسته خدمات ملکی در ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان در ولایت پکتیا نیز گزارش شده است.

۲۶۰ ساختمان نهادهای خدمات عامه در ۱۰۶ ولسوالی زیر تصرف طالبان، به وسیلۀ حریق، انفجار ماین، موتربم، راکت و گلوله‌باری، به صورت کلی، حداکثری و یا هم به صورت قسمی تخریب شده است. ساختمان‌های ولسوالی‌های جلریز و نرخ در ولایت میدان وردک، ساختمان ولسوالی چخانسور در ولایت نیمروز، ساختمان ولسوالی بلخ در ولایت بلخ، ساختمان ولسوالی لاش‌‌وجوین در ولایت فراه، ساختمان ولسوالی فیروز نخچیر در ولایت سمنگان، ساختمان ولسوالی گیزاب در ولایت ارزگان، ساختمان‌های ولسوالی‌های دوآب و مندول در نورستان و ساختمان ولسوالی تاله و برفک در ولایت بغلان از ساختمان‌های اداری‌ای هستند که به سلسلۀ چندین ساختمان دیگر در ولسوالی‌های مختلف به صورت کلّی تخریب شده‌اند.

در ولسوالی‌هایی که زیر تصرف طالبان درآمده‌اند، اغلب وسایل و تجهیزات ساختمان نهادهای خدمات عامه مثل کامپیوتر، میز، چوکی، الماری، جنراتور، سولر، بتری، پکه، فرش، ذخیره‌گاه‌های آب و دیگر لوازم اداری به غارت رفته است. چنان‌که گزارش شده است در ۸۲ ولسوالی میزان غارت تجهیزات ۱۰۰ درصد، در ۱۸ ولسوالی از ۷۰ تا ۹۰ درصد، در ۱۴ ولسوالی از ۵۰ تا ۶۰ درصد و در ۳۵ ولسوالی فقط تا ۵۰ درصد گزارش شده است.

معارف و صحت از خدماتی است که در برخی از ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان با وضع قیود و محدودیت‌ها عرضه می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، در هفتۀ نخست تصرف ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از سوی طالبان، مردم محل مریضان‌شان را به شفاخانه‌های چاریکار، پنجشیر و یا کابل انتقال می‌دادند. یک باشندۀ ولسوالی شینواری ولایت پروان می‌گوید که به دلیل عدم فعالیت شفاخانه‌ها در این ولسوالی، او ناچار همسرش را که بیماری نسایی ولادی داشت، به بسیار مشکل، به شفاخانۀ چاریکار انتقال داد.

طالبان در شمار کمی از ولسوالی‌های زیر تصرف‌شان کارکنان زن را که در بخش خدمات‌رسانی صحت کار می‌کنند تنها با قید پوشش حجاب و داشتن محرم شرعی، در مسیر رفت و برگشت، اجازۀ فعالیت داده‌اند. در ولسوالی‌های زیر تصرف طالبان در ولایت پکتیا نیز فقط به زنانی که در بخش نسایی ولادی کار می‌کنند، با قید پوشش حجاب و داشتن محرم شرعی در مسیر رفت و برگشت، اجازۀ فعالیت داده شده است.