بریالی هلمند د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ رییس وټاکل شو

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د تعییناتو بورډ کمېشنرانو، د ملکي خدمتونو قانون د یوولسمې مادې لومړۍ فقرې له مخې، بریالی هلمند د یوه کال لپاره د دغه بورډ د رییس په توګه وټاکلو.

بریالي هلمند په سیاسي علومو کې لېسانس سند لري او په هندوستان کې یې د عامه ادارې په برخه کې ماسټري کړې ده.

ښاغلي هلمند له تېرو دوو کلونو راهیسې د کمېسیون د تعییناتو بورډ دغړي په توګه کارکړی.

له دې مخکې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د تعییناتو بورډ غړي او کمېشنر نجیب الله امین د دغه بورډ د رییس په توګه دنده ترسره کوله.

د تېرو دوه کلونو په ترڅ کې د ملکي خدمتونو د استخدامي پروسو په برخه کې ډېر اصلاحات راغلي. د ازموینو د مرکز جوړول، د کمپیوټر په مرسته د ازموینې اخیستل، د پوښتنو بانک جوړول، په ټول هېواد کې د ډله ییزې ازموینې ترسره کول او د استخدام په تقنیني اسنادو کې اصلاحات، هغه پرمختګونه دي کوم چې د بورډ پخواني رییس ښاغلي امین یې د پلي کولو په برخه کې اساسي ونډه لرله.

په همدې توګه، د تعییناتو په بورډ کې کادري اصلاحات، د تعییناتو بورډ ریاست پرمهال، د نوموړي له نورو اغېزمنو کړنو بلل کېږي.