البوم: له خلکو سره غونډه د ۱۳۹۷ کال د چنګاښ ۱۱مه


البوم: له خلکو سره غونډه د ۱۳۹۷ کال د چنګاښ ۴مه


البوم: په کابل کې د ښې حکومتوالۍ، بشري حقونو اوکډوالۍ په اړه لومړنۍ کاري غونډه


البوم: د دولتي ادارو د تدارکاتو دکارکوونکواو تجارتي اتشو د معرفي مراسم اود ولسمشرلخوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د نوې ودانۍ پرانیستل


البوم: د ملکي خدمتونو د انستیتوت د مشر او موقت کمېشنرې معرفي


البوم: له خلکوسره غونډه د ۱۳۹۷ کال دغبرګولې ۷مه


البوم: په ملکي خدمتونوکې د ښځو د مشارکت د زیاتوالي د پالیسي معرفي


البوم: د سوداګرۍ او صنعت وزارت د تجارتي اتشو ازموینه