د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې ۶۵۳ شکایتونه وڅېړل شول

د شکایتونو څېړلو بورډ د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې ۶۵۳ شکایتونه څېړلي دي. له دې جملې ۵۴۷ شکایتونه رد، ۷۴ شکایتونه تایید، ۲۸شکایتونه ساتل شوي، درې شکایتونه د بست بیا اعلان او یو شکایت هم د نورو مواردو په اړه ؤ.

په همدې حال کې، د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې، د شکایتونو څېړلو بورډ په ښه توګه د شکایتونو څېړلو او په دې برخه کې د زیات شفافیت لپاره، د مسلکي پوښتنو څلور دوسیې اهل خبره ته راجع کړې دي.

په همدې توګه، د ملکي خدمتونو ادارو په اړه ۶۱۷ شکایتونه د شکایتونو څېړلو بورډ کې ثبت شوي دي: ۴۹۲ شکایتونه د نه شارت لیست کېدو، ۶۰ شکایتونه د ازموینې پایلې په اړه د نه قناعت، ۲۱ شکایتونه د منفکۍ، ۱۱ شکایتونه د نه مقررۍ، نهه شکایتونه د غیر قانوني تبدیلۍ، اته شکایتونه د نه لېږد، شپږ شکایتونه د حقوقو امتیازاتو د نه ورکړې، څلور شکایتونه د ازموینې د نه اخیستو، درې شکایتونه د کلنۍ ارزونې په اړه د نه قناعت، یو شکایت د بست د اعلان، یو شکایت د پروسې د نه شفافیت او یو شکایت هم د کارکوونکي نا څرګند برخلیک په اړه وو.