د اداري فساد پروړاندې د مبارزې ملي ستراتيژۍ پلي کولو څرنګوالي په موخه، د حکومت او مدني ټولنې ګډې کمېټې د کمېسیون لیدنه وکړه

د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د شاخصونو عملي کولو د پرمختګ په برخه کې د عیني لیدنې په موخه، د اداري فساد پروړاندې د مبارزې ملي ستراتيژۍ پلي کولو څرنګوالي لپاره، د مدني ټولنې او حکومت ګډې کمېټې غړي د اداري ا صلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون ته راغلل او د کمېسیون د مهمو برخو لیدنه یې وکړه.

په تعییناتو کې د واسطې او لاسوهنې د مخنیوي او وړتیاوو له مخې د ملکي خدمتونو سیستم جوړول، د اداري فساد پر وړاندې  مبارزې په برخه کې د ملي ستراتيژۍ له لومړیتوبونو څخه دي.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رییس، احمد نادر نادري د حکومت او مدني ټولنې ګډې کمېټې له غړو سره په لیدنه کې وویل:«کمېسیون نه یوازې داچې د اداري فساد پروړاندې مبارزې ملي ستراتيژۍ کې مندرجو ژمنو ته ژمن دی، بلکې د اداري فساد پروړاندې مبارزه خپله دوامداره او داخلي دنده بولي.کمېسیون چې څومره ښه، شفاف او اغېزمن کار وکړي، د حکومتوالۍ کلتور بدلون د زمېنې رامنځ ته کولو په برخه کې مرسته کوي.»

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون استازي د اداري فساد پروړاندې  مبارزې په برخه کې  کمېسیون لپاره د تعییناتو  پروسو او ټاکل شویو شاخصونو د سلنې عملي کولو په برخه کې د اصلاحي کړنو په اړه  معلوماتو د وړاندې کولو سر بېره، د حکومت او مدني ټولنې ګډ پلاوي ته ځوابونه ورکړل.

د بستونو اعلان، د ښوونکو ګومارل، د سیالۍ له مخې ګومارل، د ګومارنې څارنیز میکانیزمونه، د ملکي خدمتونو روزنیزو مرکزونو بیا رغاونه، د قوانینو او مقرراتو بدلون، رېښتینو کارکوونکوته د جایزو ورکول،د کمېسیون د مرکز ي او ولایتي دفترونو پیاوړتیا، د عامه پوهاوي کمپاین پيلول، د خلکو د شکایتونواو نظرونو اخیستل او اطلاعاتو ته د لاس رسي شفافیت او پياوړتیا د اداري فساد پروړاندې د مبارزې په برخه کې د کمېسیون له پروګرامونو څخه دي، چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د کمېسیون د ۱۳۹۷ کال راپور له مخې، دغه چارې ۹۶ سلنه عملي شوې.

د اداري فساد پروړاندې د مبارزې د ځانګړي سکرتریت رییس، یما ترابي وویل چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون کې د شفافیت ټینګښت او کړنو په برخه کې جدي بدلون راغلی او دوی له کمېسیون څخه ښه درک ترلاسه کړی.