د دریمو او څلورمو بستونو کمپیوټري ازموینو یو پړاویز کولو طرحه ډیر ژر وروستۍ کیږي

د کمېشنرانو بورډ پریکړه وکړه، څو د ادارو د منځنۍ کچې ( دریم او څلورم) بستونو د کمپیوټري ګومارنې یو پړاویز کولو لپاره د ملکي خدمتونو کارکوونکو د تعیینانو د طرزالعمل د تعدیل طرحه ژر وروستۍ او پلي کړي.

د دې طرحې له مخې، د انساني لاسوهنې د مخنیوي او د مرکز او ولایتونو په تعییناتو کې د شفافیت ټینګښت په موخه، د دریمو او څلورمو بستونو کمپیوټري ازموینې څخه د مرکې پړاو (شفاهي ازموینه) لرې کیږي.

د ادارو اړتیاو په نظر کې نیولو سره، هغه تخصصي بستونو چې په ګومارنې کې یې شفاهي ازموینه (مرکې) ته اړتیا لیدل کیږي، په دې طرحه کې شامل ندي. د ازموینو د منځپانګې د څېړنې او جوړولو مرکز مکلف دی، ترڅو تخصصي بستونو لپاره تخصصي پوښتنې جوړې کړي.

په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې، د استخدامي بهیرونو د اسانه کولو په موخه، د کمپیوټري ازموینو اووه مرکزونه په اووه زونونو کې جوړ شي.

همدارنګه د کمیشرانو بورډ پریکړه وکړه، څو په راتلونکو پنځه میاشتو کې، د دې ترڅنګ چې د ګومارنې پروسې په عادي ډول پرمخ لاړې شي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون ډیر تمرکز په اداراتو کې په اصلاحاتووکړي.