د شکایتونو څېړلو بورډ سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې د مصوبو عملي کولو څارنه وکړه

د شکایتونو څېړلو بورډ څارنیزې کمېټې، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره کې د شکایتونو څېړلو بورډ د ۱۶ مصوبو د عملي کولو اجراات و څارل.

د شکایتونو د څېړلو بورډ  څارنیزه کمېټه، د شکایتونو څېړلو بهیر ګړندي کولو او د مصوبو عملي کولو څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه، په منظم ډول وزارتونو او ادارو ته ځي.

د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د بشري سرچینو مسؤلینو، د شکایتونو څېړلو بورډ کمېټې له غړو سره په لیدنه کې، د پروسې د ښه والي، په خپل وخت د مطالبو د استولو او مصوبو د عملي کولو په برخه کې پر زیاتې همکارۍ ټینګار وکړ.

د روان کال په ترڅ کې، د شکایتونو څېړلو بورډ، د ګومارنې، ذاتي چارو، تشکیلاتو او ځینو نورو مواردو  شکایتونو اړوند برخه کې، ۵۶۳ تاییدي مصوبې صادرې کړې دي.

د ملکي خدمتونو قانون د ۱۹ مادې شپږمې فقرې له مخې، وزارتونه او ادارې مکلف دي، څو د بورډ مطالبې او پرېکړې د قانوني احکامو په حدودو کې عملي کړي.