د لوی څارنوالۍ کارکوونکو د معلوماتو ثبت بهیر پیل شو

د انساني سرچینو مدیریت د معلوماتو په سیستم (HRMIS) کې د لوی څارنوالۍ کارکوونکو د معلوماتو د ثبت او بایو متریک بهیر پیل شو.

د لوی څارنوالۍ تشکیل شپږ زر او ۷۷۴ بستونو ته رسېږي. له دې جملې درې زر او ۱۴۹ بستونه یې مرکزي او درې زر او ۶۲۵ یې بستونه یې ولایتي دي.

د دولتي ادارو ټول تشکیل د انساني سرچینو د معلوماتو مدیریت سیستم کې درج شوی او په ۳۰ ولایتونو کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د معلوماتو د ثبت او بایو متریک بهیر بشپړ شوی.

د حکومت مشرتابه او ادارې د عامه ادارې  او ملکي خدمتونو کارکوونکو د مدیریت لپاره د قوانینو، پالیسي ګانو او لارښودونو د وضع کولو لپاره، کره معلوماتو او مشخصو شمېرو ته اړتیا لري. د انساني سرچینو د معلوماتو مدیریت سیستم، ادارې د دې جوګه کوي څو د هېواد د ټولې عامه ادارې په کچه مشرح، مشخص، بشپړ او دقیق معلومات په یوه واحد پلټفورم کې ولري.