د متخصصینو ځای کې د اطلاعاتو د ثبت بلنه

د متخصصینو ځای کې د اطلاعاتو ثبت پروسه سر له نن په رسمي ډول پیل شوه. د لوړ تخصص، خلاقیت، مسلکي پوهې او کافي تجربه لرونکي افراد چې د ملکي خدمتونو دستګاه لوړه کچه کې کار ته لېواله وي، کولای شي خپل اطلاعات په دغه ځای (پایګاه) کې ثبت کړي.

د مګړۍ، د متخصصینو اطلاعاتو پورتال کې یواځې لاندې لسو تخصصي برخو ته له لسو تخصصي رشتو سره ځای ورکړل شوی دی:
اوبه، انرژۍ، هوايي چلند، کلیو پراختیا، کرنې او مالدارۍ، اوسپنې پټلۍ، انجنییرۍ، ټکنالوژۍ، ارتباطاتو او پایداره وده.

هغه افراد چې په دې برخو کې تجربه او تخصص لري کولای شي خپل اطلاعات په ځای (پایګاه) کې ثبت کړي. په ځای کې د اطلاعاتو ثبت لږ وخت نیسي. په دغه پړاو کې د افرادو شخصي او تخصصي اطلاعات په ځای (پایګاه) کې ثبتېږي.

ادارې، بنسټونه، افراد او اشخاص هم کولای شي د متخصصینو اطلاعاتو ځای کې د وړ او په شرایطو برابر کسانو وړاندیز وکړي.

کمېسیون د ثبت شویو اطلاعاتو له څېړلو وروسته، له هغو نوماندانو چې اطلاعات یې په ځای کې د وړاندې شویو تخصصي زمینو له شرایطو سره مطابقت ولري، د تحصیلي اسنادو، د کاري تجربې اسنادو او د نورو اړینو اسنادو غوښتنه کوي.

د متخصصینو اطلاعاتو ځای پته: http://niro.iarcsc.com

د وړاندې شویو تخصصي برخو لپاره د اطلاعاتو ثبت موده: غويي ۳۰ ـ غبرګولې ۱۵