د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کارکوونکو د معلومات ثبت بهیر پیل شو

مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کارکوونکو د بشري سر چینو د معلوماتو مدیریت په سیستم (HRMIS) کې د یادو وزارتونو د کارکوونکو معلوماتو د ثبت او بایو متریک بهیر پیل شو.

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تشکیلاتو کچه دوه زراو ۷۹۲ بستونه دي چې (۱۲۰۷ یې مرکزي او ۱۵۸۵) یې ولایتي دي. دغه راز، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تشکیل کچه شپږ زراو ۵۶۰ بستونه دي چې درې زر او ۸۸۹ یې مرکزي  او دوه زراو ۶۷۱ یې ولایتي دي.

د انساني سرچینو د معلوماتو د مدیریت سیستم له نورو دولتي سیستمونو سره د اطلاعاتو د تبادلې وړتیا لري او هغه معلومات چې په دغه سیستم کې ثبتېږي، د خوندیتوب له لوړې کچې څخه برخمن دي.

دغه بهیر تراوسه د مرکز په کچه له دېرشو زیاتو دولتي ادارو کې بشپړ شوی او ټاکل شوې چې  د روان کال ترپایه په ټولو دولتي ملکي ادارو کې عملي شي.