د ملکي خدمتونو نظام حقوقي چارچوب پياوړی شو

د ملکي خدمتونو د تقنین او پالیسيو ریاست دنده لري څو د ملکي خدمتونو نظام تقنیني او حقوقي اسناد طرحه او تدوین کړي چې له مخې یې حقوق، امتیازات، خوندیتوبونه او د ملکي خدمتونو مامورینو مؤیدات او دغه راز، خلکو ته د خدماتو وړاندې کول تامین شي.

د هېواد د ملکي خدمتونو نظام په ۱۳۸۴ کال کې د ملکي خدمتونو قانون له انفاذ، په ۱۳۸۵ کال کې د ملکي خدمتونو کارکوونکو سلوک ډول مقررې او په ۱۳۸۷ کال کې د ملکي خدمتونو کارکوونکو قانون، د ملکي خدمتونو بستونو تنظیم مقرره، د ملکي خدمتونو کارکوونکو ذاتي چارو تنظیم مقرره او د ملکي خدمتونو کارکوونکو تقاعد تنظیم مقررې تصویب سره قاعده مند شو. خو د ملکي خدمتونو نظام اړتیا لرله څو حقوقي چارچوب یې له تحولاتو او اړتیاوو سره تکمیل او پیاوړی شي.

د ملکي خدمتونو د تقنین او پالیسۍ ریاست د ملکي خدمتونو حقوقي چارجوب د پراختیا او تکمیل لپاره، لسګونه مقررې او کړنلارې طرحه، تدوین او کله یې هم د اړتیاوو له مخې تعدیل کړې دي.

د لسګونه تقنیني سندونو د طرحې او تدوین په خواکې، په ۱۴۰۰مالي کال کې د دغه ریاست یو اساسي کار، د «دولت اساسي تشکیلاتو قانون» طرحه ده. د تقنین او پالیسي ګانو ریاست د مالي کال له پیله، د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون طرحې په اړه څېړنې ترسره کړې دي چې له مخې یې، د دغه قانون ابتدايي مسوده ترتیب شوې ده. د قوانینو او پالیسیو پراختیا امر مسعود رحمن رحماني وايي، د دولت اساسي تشکیلاتو قانون مسودې د طرحې په اړه له نظر غوښتنې او مشورې وروسته، په نهايي مسوده یې کار جریان لري. د نوموړي په وینا، د دغه قانون طرحه د هېواد په حقوقي سیستم کې د حکومت د تشکیلاتو او دندو په اړه قانوني تشه ډکه کړې او د دغه قانون مندرج احکام د اساسي تشکیلاتو تنظیم، حکومت دندو، د اساسي تشکیلاتو ثبات تامین او له نویو تغییراتو او تحولاتو سره همغږي کول، د درې قواوو دندو تفکیک، د ادارو د فعالیتونو تنظیم او په مرکزي او محلي کچه د ښې حکومتوالۍ اصولو تعمیم لامل کېږي.

د ملکي خدمتونو کارکوونکو قانون د ۲۸ مادې تعدیل طرحه په نوي مالي کال کې د دغه ریاست له کارونو څخه دي چې د ملکي خدمتونو کارکوونکو شکایتونو څېړلو بهیر کې د نیمګړتیاوو او خنډونو د لرې کولو لپاره ترسره شوی او انفاذ لپاره د کابینې قوانینو کمېټې ته استول شوی دی. د دې سربېره، دغه ریاست په نوي مالي کال کې، د ملکي خدمتونو کارکوونکو د سلوک ډول مقرره تعدیل کړې چې له مخې یې په کار ځای کې د ازار او اذیت مخنیوي اړوند احکام په دغه مقرره کې زیات شوي دي.

دغه راز، د تقنین ریاست یو اساسي او بنسټیز کار دا دی چې د ملکي خدمتونو نظام کې یې د کادر جوړولو طرحه وړاندې کړه چې له مخې یې، د ملکي خدمتونو په نظام کې ۱۵ کادرونه جوړېږي. د تقنین ریاست په ادارو کې د کادر جوړولو سیستم لپاره، هر کال د درې کادرونو مقرره نهايي کوي چې تراوسه شپږ کادرونه نهايي شوي او پاتې به یې تر ۱۴۰۵ کال پورې نهايي او اجرايي کېږي.

د ګمرکونو کادر، تدارکاتو کادر، بشري سرچینو کادر، پلټنې ادارې کادر، مالي کادر او د هوايي چلند کادر مقررې تراوسه نه دي نهايي شوې.

د ملکي خدمتونو (الف) ردیف مامورینو ذاتي چارو د ګومارنې او تنظیم مقرره، د بشري سرچینو معلوماتو مدیریت سیستم (HRMIS) مقرره او د ملکي خدمتونو ادارو تشکیل پړاوونو طرحه او طی کولو مقرره نور هغه موارد دي چې د تقنین ریاست لخوا طرحه او جوړ شوي  او د نورو اجرااتو لپاره ترسره کولو لپاره استول شوي دي.

د دې سربېره، د تقنین ریاست سږکال له ۲۰ زیاتې کړنلارې ترتیب او طی مراحل کړې چې په وزارتونو او ادارو کې د تطبیق وړ دي.

دغه راز، د تقنین او پالیسیو ریاست ملکي خدمتونو ته د اړوندو قوانینو او احکامو وضاحت لپاره، د څلورو کلونو په ترڅ کې وزارتونو او ادارو ته ۲۷۰۰ قانوني مشورې ورکړې دي. چې له دې جملې، په ۱۴۰۰ کال په ترڅ کې ۴۱۰ حقوقي مشورې ورکړل شوې دي او هم د تقنین او پالیسۍ ریاست لخوا  ۲۰ وزارتونه او خپلواکې ادارې د ملکي خدمتونو اړوندو تقنیني اسنادو له تطبیق څخه نظارت شوې او د قانوني سرغړونو له موندلو وروسته، د لرې کېدو په برخه کې یې اصلاحي ګامونه پورته شوي دي.

د ملکي خدمتونو د تقنین او پالیسۍ ریاست درې کاري برخې یا امریتونه لري چې عبارت دي له: د قوانینو او پالیسیو پراختیا امریت، د حقوقي مشورو امریت او د تقنیني اسنادو نظارت امریت. دغه ریاست د لسګونه تقنیني سندونو له طرحې او تدوین سره، د ملکي خدمتونو حقوقي نظام چارجوب پیاوړی کړی او د یوې شفافه او له سلیقوي چلند پرته ادارې پر لور اوچت ګامونه پورته کړي چې په پایله کې یې، د وړ او مسلکي کسانو د مقررۍ لپاره پرانیستی رقابتي نظام رامنځ ته کړی دی. یاد تقنیني اسناد د کمېسیون په ویبپاڼه کې خپاره شوي او په دولتي ادارو کې په اسانه د تقنیني اسنادو د تطبیق او د قانون واکمنۍ د تطبیق لپار، د کمېسیون په ویبپاڼه کې حقوقي پورتال جوړ شوی دی.