د پلټنې په عالي اداره کې د رامنځ ته شویو اصلاحاتو په اړه کاري غونډه وشوه

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د رییس احمد نادر نادري او د پلټنې عالي ادارې د رییس محمد نعیم حقمل ترمنځ کاري غونډه وشوه.

په یاده غونډه کې د پلټنې په عالي اداره کې د رامنځ ته شویو اصلاحاتو څرنګوالي، انساني سرچینو ښه کولو او د اجرااتو ارزونې اغېزناک والي په اړه بحث وشو.