د کمېسیون رییس د پلټنې عالي ادارې د دندو بیاکتنې پرمختګونو په اړه د یادې ادارې له رییس سره ولیدل

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رییس احمد نادر نادري، د پلټنې عالي ادارې له رییس محمد نعیم حقمل سره د یادې ادارې د دندو بیا کتنې د پرمختګونو په اړه وکتل.

د پلټنې عالي ادارې د دندو بیاکتنه، څه موده مخکې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون او د پلټنې عالي ادارې ترمنځ د یوې هوکړې له مخې پیل شوې.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون فني ډلې اوس د پلټنې عالي ادارې له مسؤولینو سره د سازماني جوړښت د طرحې جزییاتو په اړه کار کوي.

د پلټنې عالي ادارې وړاندیز شوی جوړښت، د کار حدودو، اساسي دندو او د اینتوسای پلټنو نړیوال سازمان د ستندردونو له مخې، د پلټنې عالي ادارې لخوا طرحه شوی دی.

د ملکي خدمتونو په ادارو کې د دندو جوړښت بیا کتنه، د ستراتيژیک چوکاټ تثبیت او ټاکلو، د ادارې د اساسي او حمایوي دندو، په تقنیني اسنادو کې د اړینو تعدیلاتو او بیاکتنې، د ادارې د تشکیل بیاکتنې، د کاري پروسو د ساده کولو، د معیاري سیستم جوړولو، ادارې لپاره د اساسي دندو د اړتیا وړ ظرفیتونو د پېژندنې، د هېواد ملي اقتصاد ودې او د ولایتونو په کچه په اغېزمنه توګه د خدمتونو وړاندې کولو په موخه ترسره کېږي.