د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست کې د انساني سرچینو د معلوماتو ثبت چارې پیل شوې

د کوچیانو چارو د سمون په لوی ریاست کې د بشري سر چینو د معلوماتو مدیریت په سیستم (HRMIS) کې د دغه ریاست د کارکوونکو د معلوماتو د ثبت او بایو متریک بهیر پيل شو.

د دغه ریاست د تشکیل کچه، ۳۸۰ تنو ته رسېږي. له دې جملې ۱۴۰ بستونه په مرکز او ۲۴۰ بستونه د دغې ادارې په ولایتي تشکیل کې دي.د مګړۍ د کوچیانو چارو د خپلواک عمومي ریاست د کار کوونکو شمېر ۳۴۳ تنو ته رسېږي.

دانساني سرچینو په اړه د معلوماتو راټولول، په ملکي خدمتونو کې د موجوده بستونو او د ملکي خدمتونو د کار کوونکو کره شمېره مشخص کوي او د خیالي کارکوونکو مخنیوی کوي. د انساني سرچینو د معلوماتو ثبتول، له عامه ادارې سره د پالیسي ګانو د طرحه کولو په برخه کې هم مرسته کوي.

دغه بهیر تراوسه د مرکز په کچه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمېسیون، د پوهنې وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره، د ستندرد ملي اداره  او د بدني روزنې او ورزش په عمومي ریاست کې عملي شوی.