شپږو لوړ رتبه بستونو لپاره ۴۳ تنو داوطلبانو سیالۍ وکړې

د درې دولتي بنسټونو د شپږو لوړ رتبه بستو لپاره ۴۳ تنو داوطلبانو په تحریري او کمپیوټري ازموینه کې ګډون وکړ.

۱۲ تنو د لوړ زده کړو وزارت د کابل طبي علومو پوهنتون، کابل پوهنتون او د بامیانو پوهنتون د مالي او اداري چارو مرستیالۍ او د لوګر ولایت د چاپېریال ساتنې ریاست څوکۍ د تر لاسه کولو لپاره په تقریري ازموینه کې ګډون وکړ.

دغه راز، ۳۱ تنو د احصایې ملي ادارې د کورني تفتیش ریاست او تدارکاتو ریاست ترلاسه کولو لپاره په تحریري ازموینه کې ګډون وکړ.

ازموینې د کمېسیون او اړوندو ادارو د صلاحیت لرونکو استازو په شتون کې، د فاطمې قادریان او رباټ جوړونکو نجونو د ازموینو په مرکز کې واخیستل شوې.