نادري: په ۱۳۹۹ مالي کال کې د ملکي خدمتونو نږدې ۲۱ زره کارکوونکي د ازادې سیالۍ له لارې وګومارل شول

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د کلنیو فعالیتونو راپور، نن د د غه کمېسیون د رییس احمد نادر نادري لخوا وړاندې شو.

د ازادې سیالۍ اساسي اصولو تامین، وړتیاوې، شفافیت، کیفیت او د ملکي خدمتونو په ګومارنو کې چټکتیا، په عادلانه توګه د شکایتونو څېړل، په ادارو کې د پېچلو او وخت نیوونکو پروسو ساده کول، د الکترونیکي حکومتوالۍ ښه والی او د انساني سرچینو د اطلاعاتو سم مدیریت، د اجرااتو ارزونې په کړنچاره کې بدلون، د جوړښتونو اصلاح او هدفمند کول، د اداري قوانینو اصلاح، د ملکي خدمتونو کارکوونکو روزنه او په اغېزناک ډول د بودیجې مدیریت له هغو مواردو څخه دي چې په کلني راپورکې په دې اړه ویل شوي دي.

د ملکي خدمتونو د تعییناتو په برخه کې، کمېسیون په ۱۳۹۹ کال کې په ټول هېواد کې د ملکي خدمتونو د ۲۰ زر او ۵۷۵ بستونو ګومارنې د ازادې سیالۍ له لارې او وړتیاوو له مخې کړې دي. دغو بستونو ۴۵۱ زر او ۴۴۰ تنه غوښتونکي لرل.

د ماليې وزارت ۲۰۴ بستونو لپاره د ډله ییزې ازموینې ترسره کول او د بهرنیو چارو وزارت  ۸۴ بستونو ګومارنې لپاره عدالت غوښتل، هغه فعالیتونه دي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون  مشرتابه لخوا بې مخینې بلل شوي دي.

کمېسیون د انساني سرچینو د اطلاعاتو مدیریت سیستم (HRMIS) طرحه، پراخ او تطبیق کړی دی. د انساني سرچینو د اطلاعاتو مدیریت سیستم، عامه ادارې سره  د طرحو او پالیسي ګانو عملي کولو کې مرسته کوي. د دغه سیستم د تطبیق په پایله کې، اوس حکومت د لومړیو او دویمو واحدونو او په ځانګړي ډول د ولسوالیو په کچه د موجوده بستونو په شمېر پوهېږي. تراوسه د ۳۱۷ زر او ۷۰۰ تنو کارکوونکو بایو متریک او بایو ګرافیک معلومات راټول او په سیستم کې ثبت شوي دي.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون رییس څرګنده کړه: «د انساني سرچینو د اطلاعاتو مدیریت سیستم طرحه او تطبیق د کمېسیون له مهمو لاسته راوړنو څخه دي چې د اقتصادي او ټولنیزو برخو پراختیا او په ښه توګه د عامه ادارې مدیریت په برخو کې به اوږدمهاله اغیز ولري.»

د ملکي خدمتونو کارکوونکو بنسټیزو معلوماتو راټولولو پروسه ښيي چې د ملکي خدمتونو کارکوونکو ۵۸،۴۸ سلنه له څلوېښت کلنۍ عمر ښکته ځوانان دي.