په کمېسیون کې د اساسي قانون د تصویب شپاړسمه کلیزه ولمانځل شوه

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمېسیون کې د اساسي قانون د تصویب شپاړسمه کلیزه ولمانځل شوه.

داساسي قانون د تصویب کلیزه هر کال د هېواد د ملکي خدمتونو په ادارو کې د «د اساسي قانون د تصویب د لمانځلو ملي اوونۍ» په نوم د هېواد د ملکي خدمتونو په بنسټونو کې لمانځل کېږي.

د اساسي قانون د تصویب ملي اوونۍ د لمانځلو په مراسمو کې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون  او د اساسي قانون  پر پلي کولو د څار کمېسیون مسؤولینو د اساسي قانون پر ارزښت او اهمیت او هغه قوانین چې د دغه قانون له مخې وضع شوي، خبرې وکړې.

د افغانستان اساسي قانون په ۱۳۸۲ لمریزکال کې  په ۱۲ څپرکو او ۱۶۲ مادو کې د لویې جرګې لخوا تصویب شو. وروسته له هغه په ۱۳۸۹ لمریز کال کې، د «د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کمېسیون» جوړ شو څو د اساسي قانون د تطبیق  څرنګوالي څارنه وکړي.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون د اساسي قانون له مخې، د ملکي خدمتونو د نورو بنسټونو په مرسته د د اداري اجرااتو او د اداري محاکماتو قانون په اړه کار وکړ چې د مګړۍ د اداري اجرااتو قانون نافذ دی او د اداري محاکماتو قانون د تدقیق پړاو کې دی.