د ولسي جرګې عدلي او قضايي چارو کمېسیون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون فعالیتونه وستایل

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون او د ولسي جرګې د عدلي قضايي چارو، اداري اصلاحاتو، اداري او اخلاقي فساد پروړاندې د مبارزې کمېسیون ترمنځ په ګډه غونډه کې د ملکي خدمتونو کار کوونکو قانون د ځینو موادو  د تعدیل په اړه بحث وشو.

د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو کمېسیون غړو، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون فعالیتونه وستایل.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون کمېشنرانو، د لوړ رتبه، د منځنۍ کچې مدیریت، پنځمو اوشپږمو بستونو او د ډله ییزې ازموینې په اړه معلومات وړاندې کړل.

د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو کمېسیون غړو،  د ملکي خدمتونو کار کوونکو قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز وکړ او په دې اړه یې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون غړو نظرونه واورېدل.

په پای کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون او د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو د کمېسیون غړو هوکړه وکړه  چې د وړاندیز شویو تعدیلاتو د نهايي کولو لپاره د نظرونو راټولو په موخه به ګډو غونډو ته دوام ورکوي.