د ١٤مياشتنۍ روزنيزې دورې لپاره د نږدې اته سوه تنو سيالي

د ١٤مياشتنۍ روزنيزې دورې لپاره د نږدې اته سوه تنو سيالي د منځني مديريت د پراختيا کچې برنامې د دويمې دورې ازموينه، د پايلو لپاره د ظرفيت لوړونې پروګرام  (CBR) له لوري د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمېسيون په انستيتيوت کې تر سره شوه. په دې ازموينه […]