د ( کابل، کندهار،هرات، پروان، ننگرهار،بلخ،…دایکندی)ولایتونو مستوفیتونه

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د ماليې وزارت د دویمې رتبې (۳۴ بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري.   دغه بست، پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ( CBR) له لارې تمویلیږي. یاد پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو څخه دی […]

د ننگرهار او کندهار د ولایتونو د سوداګرۍ او صنعت ریاستونه

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دویمې رتبې (۲بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري.   دغه بست، پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ( CBR) له لارې تمویلیږي. یاد پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو څخه […]

دتخار، کندهار،کندز او سرپا د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د عامې روغتیا  وزارت د دویمې رتبې (۴ بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري. دغه بست پایلولپاره د ظرفیت د لوړولو پروګرام یا  (CBR)Capacity Building for Result له لارې تمویلیږي.  یاد پروګرام د اداري اصلاحاتو اوملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو […]

د خوست او کنرد اقتصاد رئیس( د ولایت داقتصادي کمېټې سکرتر)

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د اقتصاد وزارت د دویمې رتبې (۲ بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري. دغه بست پایلولپاره د ظرفیت د لوړولو پروګرام یا  (CBR)Capacity Building for Result له لارې تمویلیږي.  یاد پروګرام د اداري اصلاحاتو اوملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو […]

د هرات،کندهار او بلخ د ولایتونو د ځمکني ترانسپورټ رئیس

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د ترانسپورټ  وزارت د دویمې رتبې ( ۴بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري. دغه بست پایلولپاره د ظرفیت د لوړولو پروګرام یا  (CBR)Capacity Building for Result له لارې تمویلیږي.  یاد پروګرام د اداري اصلاحاتو اوملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو […]

د کندز او هلمند د اوبو د پلان جوړولو رئیس

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د انرژۍ او اوبو وزارت د دویمې رتبې (یوبست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري. دغه بست، پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ( CBR) له لارې تمویلیږي. یاد پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو څخه […]

د(نورستان، کابل، وردک، لوگر،کنر،کندهار،کندز،…) کانونو او پترولیم رئیس

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د کانونو او پترولیم  وزارت د دویمې رتبې ( ۲۰بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري. دغه بست پایلولپاره د ظرفیت د لوړولو پروګرام یا  (CBR)Capacity Building for Result له لارې تمویلیږي.  یاد پروګرام د اداري اصلاحاتو اوملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له […]

د( هرات، کندهار،بلخ،فراه، نیمروز، پنجشیر، سرپل…) ښوونکو د رونې ولایتي رئیس

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د پوهنې وزارت د دویمې رتبې (۱۲بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري.   دغه بست، پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ( CBR) له لارې تمویلیږي. یاد پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو څخه دی چې […]

د اوبو د سمبالښت د چارو رئیس

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د انرژۍ او اوبو وزارت د دویمې رتبې (یوبست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري.   دغه بست، پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ( CBR) له لارې تمویلیږي. یاد پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو څخه […]

د (بامیان، بدخشان، بغلان، پنجشیر، تخار، جوزجان…) مخابراتو او دمعلوماتۍ تکنالوژۍ ولایتي رئیس

د ملکي خدمتونو د تعییناتو بورډ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دویمې رتبې (۲۰بست)د پیاوړو کسانو دګومارنې په موخه اعلان ته سپاري.   دغه بست، پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام ( CBR) له لارې تمویلیږي. یاد پروګرام، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون له مهمو پروګرامونو […]